Om mig/About me

Jag, Camilla Görander bedriver  Stuteri Wish på gården Styrshult mellan Skövde och Tidaholm.  Jag föder upp Welsh cob och welsh partbred.
Målet med avlen är att ha individer av ridmodell som både visar sig bra i utställningsringen och även kan prestera rid/kör mässigt. Vi tror på avel med kvalité och inte enbart kvantitet. De får gärna vara av större D-ponny storlek. Men vi har också en del större.
Givetvis är hästarnas temperament viktigt för oss oavsett ras. Hästarna hanteras från tidig ålder vilket vi anser ger dem en bra grund för framtida uppgifter. Våra hästar är våra familjemedlemmar och högt älskade. Stuteriet var min önskan sedan länge som blev sann, därav stuterinamnet. Stuteri Wish -Why Wish for less…..
Jag tar emot hästar för visningsträning och visning i mån av plats. Kan även hjälpa till vid problemlösning i hantering och ridning/in- och tillridning. Långvarig unghästerfarenhet, även hantering av ohanterad häst inför t ex försäljning.
I, Camilla Görander run the Wish Stud on my farm Styrshult between Skövde and Tidaholm in the middle of Sweden. We  breed Welsh cob and welsh partbred.
My goal with the breeding is to breed individuals that not only do well in show rings but also in riding/driving. My belief is to breed with emphasy on quality before quantity. I like them to be around 146-148 cm but we also have a few larger. 
Of course the horses´ temperaments are important to me despite their breeds. My horses are handled from early age and my believe is that it gives them a good foundation for future duties. My horses are all family members and very much loved. This stud was a wish that I had for quite a while and that came true, therefore our stud name. Wish Stud – Why Wish for less…..

Comments are closed.